2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluoretanas


2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluoretanas
2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluoretanas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkfluorotanas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.